Hva er Business Model Canvas?

Vi går fra et industrisamfunn til et digitalt nettsamfunn, noe som kommer med  både positive og negative sider. En utfordring er endringene som skjer i de tradisjonelle forretningsmodellene, noe som kan være avgjørende for om en bedrift eller et produkt overlever på markedet. I dette innlegget vil jeg se på en fremgangsmåte for å komme frem til din bedrifts forretningsmodell, nemlig Business Model Canvas.

Hva er en forretningsmodell?

Før vi kan se på fremgangsmåten nevnt ovenfor, er det greit å ha en grunnleggende forståelse av hva forretningsmodeller er. Det finnes mange ulike definisjoner ettersom hvilke oppfatning man har på begrepet og hvilken betydning man tilegner det. Altinn definerer forretningsmodell som en beskrivelse av hvordan en bedrift skaper, leverer og fanger verdier. På nettsiden til innovasjon Norge står det at det er en beskrivelse av hvordan bedriften skal gjennomføre sine planer og gjøremål i det virkelige liv. Slår man dette sammen kan man si at en forretningsmodell er en beskrivelse på hvordan man skal gjennomføre sine planer og forretningside for å skape verdi. En ting både Altinn og Innovasjon Norge derimot er enig i, er spørsmålene forretningsmodellen skal besvar:

- Hva skal du levere?
- Hvem er kunden?
- Hvem er samarbeidspartnere og konkurrenter?
- Hvordan skal du selge?
- Hvordan skal du ta betalt?
- Hvordan skal du levere?

BUSINESS MODEL CANVAS

Det eksisterer mange ulike forretningsmodeller og for å komme frem til en av dem må man ha en fremgangsmåte. Det er her Business Model Canvas kommer inn. Dette er nemlig en metode for å finne den mest passende forretningsmodellen for din bedrift. Estudie.no definerer Business Model Canvas som rammeverket for å forstå forretningsmodeller, og det er de ulike komponentene i BMC som skaper forretningsmodellen. Estudie.no forklarer de 9 komponenter eller «byggeklosser» slik:

– Verdiløfte: hvilke problemer og behov dekker vi hos kunden? Og hvilke verdi gir vi dem? Man ser på hva slags verdi vi kan skape for våre kunder ved hjelp av våre produkter eller tjenester.

– Kundesegment: hvem skaper vi verdi for og hvilke kundegruppe er vår viktigste? Man må segmentere markedet for å få mindre grupper med samme behov, interesser og lignende. På denne måten kan man lettere tilfredsstille kundene.


– Kunderelasjon: hva slags forventninger har kundene våre og hvilken relasjon ønsker vi å ha til dem? Ha fokus på å både skaffe nye kunder, men også opprettholde og videreutvikle etablerte kundeforhold.


– Partnere: hvem er våre viktigste partnere, og hvilke fordeler kan de gi oss? Også her er det viktig å jobbe med relasjonsbygging til leverandører og partnere for å skape en varig relasjon.


– Aktiviteter: hvilke aktiviteter må vi gjøre for å levere verdiløfte og for å lykkes med bedriften? Må også vurdere hvilke av aktivitetene vi skal gjøre selv, og hvilke man overlater til andre.


– Ressurser: hvilke ressurser har vi for å kunne skape og levere verdiløfte?  Se på om man har alle ressursene man trenger, om man må skaffe seg nye eller om det er noen av ressursene vi har som kan videreutvikles. Dette vil være bedriftens ressurser i form av maskiner, kompetanse, teknologi mm.


– Distribusjonskanaler: hvilke kanaler skal vi bruke for å selge og nå kundene med verdiløfte? Man må tenke over at kanalene må kommunisere det samme som verdien vi skal levere, og se på hvem av kanalene kundene våre blir truffet best.


– Kostnadsstruktur: hvilke kanaler, aktiviteter og ressurser er dyrest? Og hvor høye kostnader er det knyttet til verdiskapningen? Man setter opp en beskrivelse av bedriftens utgifter ved å se på hva som driver kostnadene.


– Inntektsmodell: hvor mye er kundene villig til å betale, og hvordan? Det er her vi får inn inntektene for verdiløfte. Man må vurdere hvilke pris man skal ta, hvordan betalingen skal skje og om man eventuelt skal ha ulike inntektsmodeller og priser til ulike kundegrupper.

For hver av komponentene er det også viktig å se på hva det vil gjøre for konkurransesituasjonen vår- hvilke fordeler og ulemper skaper de ulike komponentene?

Illustrasjon av estudie.no, original kilde fra http://www.businessmodelcanvas.it

Hvorfor benytte seg av Business Model Canves?

Lett å bruke – fremgangsmåten er lett å benytte seg av ved at man enkelt og greit plasserer inn ulik informasjon under hver komponent. Dette gjør man ved hjelp av korte setninger og stikkord, noe som fører til at man enkelt kan oppdatere oversikten. Man slipper med andre ord å gå inn en et stort dokument hver gang noe endrer seg.

Dynamisk – modellen man lager blir dynamisk da man konstant går inn og justerer. Dette med tanke på at markedets behov og ønsker stadig er i endring. Derfor er det også viktig å ha en dynamisk plan som lett kan justeres etter disse endringene for å konstant henge med.

Oversiktlig – ved å utarbeide en slik modell vil man få en god oversikt over alle faktorer som spiller inn på bedriften.

Gir flere muligheter – ved å utarbeide en godt gjennomført forretningsmodell vil man letter få finansiering av banker og andre som skal investere i din bedrift. Man viser at man er oppdatert og tar hensyn til alle faktorer.

Business Model Canvas er en metode som er brukt mye over hele verden, og i Norge er den spesielt benyttet hos Innovasjon Norge. Ønsker du eller din bedrift å benytte seg av denne metoden, kan den lastes ned her.

Amanda Bergland Haukås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *