Design Sprint- en innovasjonsprosess

For noen dager siden var vi så heldig å få Carl Størmer på besøk, hvor han holdt et spennende foredrag for klassen. Han har nå oppsummert foredraget i et innlegg på sin blogg som jeg anbefaler deg å ta en titt på. En ting Størmer var opptatt av, var at vi må bygge en kompetanse innenfor det vi brenner for. I den sammenheng ga han oss en bloggoppgave hvor vi skal skrive om et tema vi ønsker å lære mer om. Karl Philip Lund introduserte oss for en innovasjonsprosess kalt Design Sprint, et tema som vekket min interesse. I dette innlegget vil jeg derfor gå dypere inn i denne prosessen slik at både jeg og mine lesere kan lære mer om sprinten. 

Hva er Design Sprint?

Design Sprint er en innovasjonsprosess som skal hjelpe bedrifter frem til en løsning på de kritiske spørsmålene og problemene de støter på. Man skal raskt og intenst skille gode idéer fra dårlige, uten å kaste bort store summer på ting som ikke gir resultater. Dette går over fem dager, hvor man bruker all sin tid sammen i et team for å komme frem til ulike løsninger. Denne prosessen er skapt av Jake Knapp og utviklet av Google Ventures. Slik blir sprinten forklart av  Google Ventures: 

"You can fast-forward into the future to see your 
finished product and customer reactions, before 
making any expensive commitments." 

I dette ligger det at man skal teste ut en idéen uten å bruke mye penger på det. Det utvikles en prototype slik at man kan få solid data på om idéen faktisk vil funke eller ikke, og hvor man tester den ut på en kundegruppe. Før man kan komme i gang med prosessen, er det viktig at man setter sammen et godt team. Helst ønsker man å ha et team på rundt syv personer. 

Hvordan få mest ut av prosessen

Vær forberedt. Før man går i gang med en Design Sprint er det viktig å vite hvilket problem man ønsker å løse. For å få noe ut av prosessen må man ha en klar visjon og mulige løsninger på plass før man begynner. 

Finn et lokale/ rom som er inspirerende. Da dette skal hjelpe til i en designprosess, kan et rom som føles inspirerende og kreativt øke sjansen for suksess. 

Fjern distraksjoner. Dette er en intens prosess som krever fult fokus hele veien. Fokuser derfor på tilstedeværelse ved at alle deltakerne kun har sin oppmerksomhet på prosessen. Unngå at de har med seg PC og telefon når dette ikke er nødvendig, slik at det ikke trekker oppmerksomheten. 

Ha et åpent sinn. Finner man et problem som skal løses, må man være åpen for andre idéer enn kun de du selv har. Man må utforske alle mulige løsninger for at sprinten skal være til hjelp

Velg en fasilitator og beslutningstaker. Finn både en person som kan kontrollere tiden, koordinere oppgaver, er objektiv og som ikke er redd for å si i fra når man må gå videre og en annen som fungerer som beslutningstaker. 

Design Sprint- dag for dag

Som tidligere nevnt er dette en prosess som går over fem dager, gjerne fra mandag til fredag. Gjennom disse dagene skal man rekke å gå fra et problem til en prototype som blir testet på ekte kunder. På nettsiden til Google Ventures er det satt sammen en guide for hver dag, og denne vil bli presentert i stegene under. 

DAG 1- finn problemet og fokusområder

Legg en plan for prosessen og sett et langsiktig mål. Lag et kart som illustrerer veien fra der bedriften er i dag til målet man har satt. Hvilke steg må man gjennom for å nå målet og hvilke utfordringer kan man støte på? Finn hvor problemet ligger, og få inn eksperter som kan dele sin kunnskap som kan være til hjelp. Pass på at man kan løse problemet innen de fem dagene man har. 

– Start på slutten og jobb deg bakover
– Skap et miljø for deling
– Snu problemer om til muligheter

Dag 2- finn løsninger

Når problemet er identifisert, er det på tide å snu fokuset mot løsninger. Start dagen med inspirasjon hvor alle kommer med idéer, for så å se på hvordan disse idéene kan forbedres. Deretter går man over med et mer kritisk syn på idéene. Man må også begynne å rekruttere kunder til testingen av prototypen som tar sted på dag 5. Pass på å finne kunder som treffer den målgruppen man har sett for seg. 

– Bygg videre på eksiterende idéer
– Skisser ved hjelp av ord og figurer
– Gjør abstrakte idéer om til konkrete løsninger
– Gi deltakerne tid til å jobbe alene

Dag 3- Lag testbar hypotese

På dette tidspunktet vil man ha mange ulike løsninger. Derfor må man nå gå gjennom alle og se hvem man ønsker å jobbe videre med. Tiden vil ikke strekke til for å lage prototyper av alle. Derfor må man komme frem til de løsningene som på best mulig måte gjør at man når målet man har satt. Deretter tar man de beste idéene opp på en storyboard, slik at alle ser planen for prototypen. 

– La deltakerne stemme på løsningene
– Lag en storyboard på 5 til 15 steg

dag 4- lag prototype

Her går man fra storyboard til prototype. Dette trenger ikke være en svært detaljert prototype. Det viktigste er at kundene man skal teste den på, oppfatter den likt som bedriften. Når prototypen er ferdig, må man sørge for at alt til siste dagen er klart. Bekreft tidspunkt for når kundene skal møte opp og ha en mal klar for spørsmål til intervjuene. 

– Lag prototyper som skaper ærlige reaksjoner hos kunden
– Lag prototyper som er realistisk

Dag 5- test prototype på kunder

Til slutt går man i gang med intervjuene. I tillegg til å stille kundene spørsmål er det viktig å se på deres reaksjoner på prototypen. Da vil man se kundens naturlige reaksjon på produktet idet han får det introdusert. 

– Fem intervjuer viser like mønstre
– Ha hele teamet tilstedet under intervjuene
– Unngå ja/ nei spørsmål

Under kan du se en 90 sekunders introduksjonsvideo om Design Sprint med skaperen av prosessen- Jake Knapp:

Hvorfor gjennomføre en Design Sprint?

På inevo.no blir det blant annet trukket frem at sprinten har en tidsbegrensning som fører til raske beslutninger og at det er en effektiv prosess ved at man ikke «forelsker» seg i idéen. Man har kun fem dager på å gå fra et problem til en ferdig testet løsning. Det sier seg selv at man ikke har tid til å fundere på småting. I tillegg er man avhengig av å ta raske beslutninger for å komme videre i prosessen. Den stramme tidsbegrensninger gjør også at man må ha alt fokus på prosessen. På denne måten vil man komme raskere frem til en løsning som ellers ville blitt nedprioritert for de daglige arbeidsoppgavene.

Dersom man sitter lenge å jobber med en idé vil man tilslutt bli «forelsket» i den. Faren med dette er blant annet at man ikke legger merke til de feil og mangler som er tilstedet. Man blir også så opptatt av sin idé, at man ikke klarer å se andres idéer som relevante. Derfor er det som tidligere nevnt viktig med et åpent sinn. I tillegg hjelper tidsbegrensningen til med at deltakerne ikke rekker å bli så knyttet til sin idé.

Design Sprint er en flott prosess som hjelper bedrifter med å identifisere de største problemene sine, og som deretter hjelper dem med å finne løsninger. Noe av det beste med prosessen er at man får ekte data på om løsningene vil fungere, og eventuelt hva som må til for å forbedre løsningen man har kommet frem til. I tillegg gir dette en kickstart for videre utvikling av produktet/ tjenesten.

– Amanda Bergland Haukås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *