Derfor bør du bygge nettverk

Når du får en oppgave på skolen eller en arbeidsoppgave på jobb som du ikke vet hvordan du skal løse, er det svært nyttig å ha et nettverk du kan vende deg til. Kanskje har man noen i sitt nettverk som har løsningen på oppgaven eller noen ideer for å få deg i gang. Eller kanskje du sliter med å komme deg ut på jobbmarkedet. Da kan det være nyttig med et godt nettverk. I dette innlegget skal jeg se på viktigheten av nettverk og hvordan man kan bygge sitt eget. 

Lederskap.no forklarer at nettverk består av ulike mennesker man har ulike relasjoner til. Dette kan være alt fra familiemedlemmer til mennesker man har møtt en eller to ganger tidligere. Disse igjen kan grupperes inn i nære og bekjente. Foreldre og søsken ser man stadig, men tremenninger ser man kanskje et par ganger i året. Uansett hvordan relasjon man har til personene vil de være en del av ditt nettverk. Man kan også ha ulike mål med disse relasjonene. Familien er gjerne mest preget av det emosjonelle, mens andre knytter du en relasjon til for å lære av deres kunnskap og erfaringer. Det er spesielt dette nettverket som blir viktig for fremtidige karrieremuligheter og hjelp med arbeidsoppgaver.

Fra organisasjon til nettverk

En av endringene teknologien fører med seg er at man går bort fra den tradisjonelle organisasjonen og over til å jobbe i nettverk. Tidligere jobbet man i organisasjoner strukturert med hierarkier, hvor toppledelsen var øverst og de ansatte på bunn. Man hadde faste arbeidstider, arbeidsoppgaver og arbeidsgivere. I forelesningen den 26. januar 2017 forklarte Arne Krokan at man nå i tiden fremover vil gå fra å være ansatt i en bedrift til å jobbe med ulike prosjekter. Man blir tatt inn av en bedrift for å gjennomføre en oppgave, og bruker nettverket sitt for å løse den. På denne måten kan bedriftene utnytte den store kompetansen som ligger i nettverket til personer, uten å måtte ansatte alle de trenger innenfor de ulike kompetanseområdene.

Finn.no tilbyr et slikt tilbud til sine ansatte hvor deres nettverket er viktig. I følge nettsiden til Finn er Finn Sandbox et tilbud hvor de ansatte kan realisere sine ideer med hjelp fra Finn.no. En artikkel skrevet av Kenneth Christensen på cw.no forklarer at de ansatte får tilgang til all data fra Finn torget og en server ferdig satt opp slik at de kan komme i gang med å realisere sin ide. For å klare å realisere disse ideene, trenger de ansatte andre som kan hjelpe dem på veien. Her kommer deres nettverk inn. Med et stort og bredt nettverk, kan man samarbeide og dele kompetansen man har for å gjennomføre prosessen fra ide til ferdig produkt/ tjeneste. Derfor er det viktig å stadig bygge og opprettholde relasjoner man har.

Å bygge og opprettholde ditt nettverk er spesielt viktig når det kommer til arbeidsmarkedet. Har du relasjoner til verdifulle personer kan dette hjelpe deg med å komme ut på jobbmarkedet. I en artikkel på e24.no stod det 6. april 2013 at stadig flere får jobb via folk de kjenner, og at 12,1 % av studentene på BI har fått jobb gjennom sine nettverk. De kontaktene du har i nettverket ditt kan altså gi deg jobb eller hjelpe deg med å komme i kontakt med andre i sitt nettverk som kan være relevante. Derfor blir det avgjørende å ha gode profiler og kontakter på steder som LinkedIn, Twitter og lignende i et marked hvor ditt nettverk blir en av dine viktigste ressurser. 

Hvordan bygge et nettverk?

Gå ut av komfortsonen: dersom du befinner deg i situasjoner egnet for nettverksbygging må du komme deg ut av din komfortsone for å klare å knytte nye relasjoner. Er du sammen med vennene dine, må du tørre å forlate gruppen for å komme i kontakt med andre. 

Kom i kontakt med flest mulig: unngå å bli stående med en person hele tiden. I følge nettavisen.no skal du bruke rundt fem til åtte minutter på per person

Tenk over kroppsspråket ditt: ha øyekontakt med personen du snakker med, et sterkt håndtrykk, tydelig stemme og et smil. Har du dette fremstår du som selvsikker. I tillegg er det viktig å vise at du lytter til det personen snakker om, slik at du fremstår som interessert. 

Oppretthold relasjonen: dersom du får en ny person i ditt nettverk, er det viktig å jobbe videre med relasjonen for å opprettholde kontakten. På manpower.no forklares det at nettverksbygging er en kontinuerlig prosess hvor det kan være lurt å dele ting du finner nyttig eller interessant med resten av ditt nettverk. På denne måten vil personene i ditt nettverk føle seg verdifulle, noe som senere kan komme deg til gode. 

Et påvirkningsprinsipp som står sterkt i dagens samfunn, og som vi blir lært opp til fra vi er barn, er gjensidighetsregelen. Cialdini (2011, 44) forklarer at regelen går ut på å gjengjelde det andre personer gjør for oss. Han trekker frem en takknemlighetsgjeld som oppstår når noen gir oss noe, og som ikke forsvinner før vi ha gitt tilsvarende tilbake. Derfor er det lurt å hjelpe og dele ting med personene i ditt nettverk, slik at de står i en takknemlighetsgjeld til deg. På denne måten vil de føle at de må gi noe tilbake.

– Amanda Bergland Haukås

Kilder
– Cialdini, Robert B. 2011. Påvirkning- teori og praksis. 2. utg. Oslo: Abstrakt. 

2 kommentarer til «Derfor bør du bygge nettverk»

  1. Veldig interessant og nyttig blogginnlegg. Du trekker frem mange gode eksempler på hvorfor det å bygge nettverk er utrolig viktig. Likte spesielt eksempelet ditt med Finn.no. Det var noe jeg ikke visste fra før. Nettverk er utrolig viktig og blir enda viktigere, som du sier. Det handler om å pleie nettverket og å opparbeide seg nye mennesker til nettverket. Et godt nettverk vil være en stor fordel når du står fast, enten det er i jobbsammenheng eller skole. Takk for et veldig bra innlegg!

Legg igjen en kommentar til Amanda Bergland Haukås Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *